Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy:   http://www.spr.bemowo.waw.pl/

Konferencja Pracując psychoanalitycznie z parami: http//www.psychoanalizapary.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Synapsis:    http://www.synapsis.pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:    http://www.ptp.org.pl/

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej:    http://www.ptpp.pl/

Europejska Federacja Psychoterapii Psychoanalitycznej: http://www.efpp.org/

Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne:  https://www.bpc.org.uk/

Tavistock Centre for Couple Relationships: http://www.tavistockrelationships.org