Konsultacja: 110 zł  (50 min.)

Sesja terapii indywidualnej: 90 – 110 zł – w zależności od częstotliwości sesji. (50 min.)

Sesja terapii pary: 140 zł (75 min.)