• Konsultacja indywidualna:   120 zł  (50 min.)
  • Sesja terapii indywidualnej: 100  – 120 zł (50 min.) – w zależności od częstotliwości sesji
  • Konsultacja pary:                    170 zł (60 min.)
  • Sesja terapii pary:                   150 zł (60 min.)
  • Konsultacja rodzinna:            200 zł (75 min.)
  • Sesja terapii rodzinnej:          180 zł (75 min.)